Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS

Dünyanın her yerinde, finansal tablo okuyucuları, bu tabloları doğru okuyup değerlendirebilmeleri için ortak bir dil kullanmaya gerek duymuşlardır. Söz konusu ortak dil, dünya genelinde kabul gören Uluslararası Muhasebe Standartlarıdır (UMS). Bu standartların uygulanması, muhasebe uygulamalarında ülkeler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmakta, tek tip ve herkes tarafından kabul edilen bir düzen içerisinde muhasebe iş ve işlemlerin ilgili kayıt belgeleri aracılığıyla izlenip rapor edilmesine olanak sağlamaktadır.

Ülkemizde de yerel uygulamalardan vazgeçilip, evrensel standartları uygulamaya koyma görevini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) üstlenmiştir. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS) TMSK tarafından yapılan yerelleştirilmesidir.

 

tfrs_1

Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin 6338 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu’nda yer alan önemli değişiklikler: 

 • Yeni TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi,ancak 6335 sayılıYeni TTK Değişiklik Kanunu ile Yeni TTK’nın 397. Maddesine yeni bir fıkra eklenmiş ve denetime tabi şirketlerin Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği  düzenlenmiştir
 • Yeni TTK tüm sermaye şirketleri açısından internet sitesi açma ve internet sitesi içeriğinin kanuna uygun olarak düzenleme yükümlülüğünü getirmekteydi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile yalnızca denetime tabi sermaye şirketleri açısından internet Sitesi zorunluluğu getirilmiş ve internet sitesinde yayımlanacak bilgilere de sınırlama getirilmiştir.
 • 6102 sayılı Yeni TTK’da ticari defterlerin Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) Göre tutulacağı düzenlenmekte idi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile TMS’ye göre defter tutma zorunluluğu konusundaki düzenlemeler çıkarılmıştır ve Vergi Usul Kanunu  hükümlerine uygun olarak defter tutulması düzenlenmiştir.
 • Yeni TTK’nın 88’inci maddesi uyarınca münferit ve konsolide sene sonu mali tabloları düzenlenirken TMS’ye, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz bir  parçası olan  yorumlara uyulması ve bunların uygulanması zorunludur. Bu çerçevede Genel Kurul’a sunulacak mali tabloların TMS’ye uygun olarak hazırlanması gerekecektir.Değişikliklerin tam metnine

  http://www.pwc.com.tr/tr/turk-ticaret-kanunu/dokumanlar/yeni_ttk_kanun_degisikligi.pdf

  adresinden ulaşılabilir.

  Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ortaya çıkan uygulamalar, LOGO yazılımlarına aşağıdaki çözümler çerçevesinde yansımaktadır.

  • Ticari borç ve alacakların TFRS’ye göre değerlenerek muhasebeleştirilmesi
  • Stok değer düşüklüklerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
  • Sabit kıymetler icin TFRS’ye uygun amortisman tabloları ve düzeltme kayıtları
  • Çek ve senetler icin Vergi Usul Kanunu (VUK) ve UFRS’ye göre reeskont hesaplamaları ve aradaki farklar için düzeltme kayıtları
  • Otomatik olarak hesaplanamayan düzeltme kayıtlarının kullanıcı tarafından girilebilmesi
  • Kıdem tazminatı karşılıklarının aktüeryal yönteme göre hesaplanması

  Program içerisinde tüm işlemler VUK’a göre kayıt edilip muhasebeleştirilecektir. İstenilen dönemlerde toplu işlemler ile TFRS’ye düzeltmeler yapılacak ve bu düzeltme kayıtları muhasebede TFRS Düzeltme fişi ile kayıt edilecektir. Bu fiş türü VUK’ a göre takip edilen hesap planı bakiyelerini etkilemeyecektr.TFRS ile ilgili düzeltme işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle TFRS düzeltmeleri muhasebe kodları tanımlanmalıdır.  

Comments

 1. امازون السعودية - 7 Mart 2019 at 15:01

  Great article! We are linking to thijs great ontent on our site.
  Keep սp the grea writing.

 2. inhouse - 19 Mart 2019 at 09:49

  Pretty! Ƭhiѕ wɑs аn incredibly wonderful article.
  Ꭲhank үou for providing tһeѕe details.

 3. Rebdayday - 7 Haziran 2019 at 13:28

  Sale Isotretinoin Viagra Acheter En Ligne online cialis Cialis Online Kaufen Gunstig

 4. Franfrorn - 10 Haziran 2019 at 02:29

  Retin A Cream viagra Buy Cialis Online Uk Reviews

 5. Franfrorn - 17 Haziran 2019 at 23:08

  Mentax Viagra Jungen Alter Viagra Crea Dependencia Dangers With Expired Cephalexin Comprar Priligy Barcelona Overdose On Keflex

 6. Franfrorn - 25 Haziran 2019 at 17:48

  Levitra Rezeptfrei Shop viagra Priligy Epilessia

 7. Rebdayday - 30 Haziran 2019 at 00:17

  Where To Get Viagra Cheap online pharmacy Amoxicillin And Alcohol Effetti Del Viagra Generic Viagra For Sale In The Usa

 8. Franfrorn - 4 Temmuz 2019 at 19:54

  Kamagra Jelly Wiki viagra Where To Purchase Amoxicillin Cheap Cialis Fast Shipping Precio Cialis Diario 5 Mg

 9. Franfrorn - 11 Temmuz 2019 at 21:33

  Buy Levitra Overnight Bayer Brand Name Levitra buy cialis online Can I Buy Alli In Canada Priligy 60 Mg Tablets Rite Aid Price Amoxicillin 500 Mg

 10. Rebdayday - 12 Temmuz 2019 at 22:45

  On Sale Levaquin In Usa Next Day Delivery Healthy Male Internet cialis prices Doxylamine

 11. Franfrorn - 20 Temmuz 2019 at 04:55

  Amoxicillin Generique 20mg Usa Pharmacy Online Reviews Domperidone From Sweden Kamagra E Hipertension Pulmonar Discount Online Dutasteride In Internet Overseas Elocon Drugs

 12. Rebdayday - 24 Temmuz 2019 at 21:57

  Order Cipro No Prescription Priligy Equivalent Levitra Listino In Farmacia viagra vs cialis Cialis Rezeptfrei Gofeminin Vendo Viagra

 13. Franfrorn - 28 Temmuz 2019 at 15:35

  Levitra Wirkungszeit Clomid Prescription Overnight Propecia E Fecundacion In Vitro cheap cialis online Malegra 100 Sunrise

Leave a Reply