Hızlı Üretim

Hızlı Üretim  Hızlı Üretim modülü, işletmelerin üretimden giriş, sarf ve fire işlemlerinin, üretim sonucu oluşan malzeme durum değişikliklerinin hızlı ve pratik olarak takip edilmesini sağlar.  Tanımlar : İşlemler için öncelikle mamul kartında bulunan “Mamul Alt Malzemeleri” penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Aşağıdaki örnekte Taban mamulünün üretime sırasında sarf edilecek hammaddeler Granül ve madeni Yağ olarak tanımlanmıştır. […]

read more »