ABC Analizi

ABC Analizi yöntemi; stok kontrolunun yanısıra, satış veya dağıtım, kalite kontrolu, mamul çeşidi, malzeme tedariki ve üretim planlama sorunlarında da uygulanır. Stok kontrolunda ABC yöntemi, stok kalemlerinin toplam içindeki kümülatif yüzdelerine göre sınıflandırılmasından ibarettir.Bu sınıflandırmada stoklar genellikle 3 gruba ayrılırlar; A grubu stok kalemleri; toplam miktarın %15-20sini, toplam değerin  %75-80ini oluşturur. B grubu stok kalemleri; […]

read more »