Logo’da e-Defter

E-DEFTER NEDİR? Gelirler İdaresi’nin 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği’nde e-Defter; “Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. Başlangıç aşamasında, e-Defter olarak tutulabilecek defterler: Yevmiye Defter , Defter-i Kebir. E-DEFTER UYGULAMA DETAYLARI  e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği […]

read more »