Logo da tanımlı ve zorunlu alanlar

Logo da tanımlı ve zorunlu alanlar L_DEFNFLDSD :SYS’de tanımlanan alanların tutulduğu tablodur. MODULENR : Hangi modüle ait tanımlı alan olduğunu gösterir. (Fatura 4 , Malzeme Kartı 6) LEVEL_ : Ek alanın türünü gösterir (0 – Başlık ek alanı, 1 – Satır ek alanı) NR : Ek alan numarası TYP : Veri tipi (1 – Metin, […]

read more »