Logo’da e-Defter

E-DEFTER NEDİR? Gelirler İdaresi’nin 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği’nde e-Defter; “Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. Başlangıç aşamasında, e-Defter olarak tutulabilecek defterler: Yevmiye Defter , Defter-i Kebir. E-DEFTER UYGULAMA DETAYLARI  e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği […]

read more »

LOGO’da e-Dönüşüm

LOGO’da e-Dönüşüm LOGO’da e-Dönüşüm süreci, çoğumuz tarafından bir yasal zorunluluk olarak algılansa da, aslında günümüz rekabet ortamında var olmaya ve büyümeye devam etmek isteyen kurumların geleceğini belirleyecek olan küresel bir süreci ya da dönüşümü ifade ediyor. Bu e-Dünyanın ya da sanal evrenin içerisinde dolaşan işlemlere baktığımızda, bunların kaynağında veya hedef noktasında mutlaka kullanılan ERP uygulaması […]

read more »