Amortisman Tablosu

Amortisman Tablosu Muhasebeleşme Kolonu: Kaydın ilgili satırının muhasebeleşip muhasebeleşmediğini gösterir. Muhasebeleşmişse M harfi yer alır. Muhasebeleştirilmiş satırlar üzerinde işlem yapılamaz. Yıl: Amortisman satırının hangi yıl için hesaplandığını gösterir. Sabit kıymet alım tarihi değil, amortisman başlangıç tarihinden gelir. Normal ve azalan bakiyelerde amortisman başlangıç tarihi default başlangıç yılının ilk günü (01.01.XXXX), kıst amortisman içinse alınan ayın […]

read more »