Raporlama dövizine göre risk takibi

Raporlama dövizine göre risk takibi

Logo Tiger’da cari hesap risk takip işlemleri yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden yapılmaktadır. Risk takibinin yapılacağı para birimi cari hesap kartında risk bilgileri sayfasındaki Risk Takibi alanında belirlenir.  Bu alan ;

 • Yerel Para Birimi
 • Raporlama Para Birimi

Seçeneklerini içerir.

Programda öndeğer olarak Yerel Para Birimi seçilidir.

Yerel Para Birimi seçilirse, Risk Takibi programda mevcut haliyle çalışmaya devam edecektir.

Raporlama Para Birimi seçildiğinde  kullanıcının gerek risk limiti gerekse kapanan risk alanına gireceği değerlerin Raporlama Dövizi cinsinden olduğu varsayılacaktır. Raporlama dövizi üzerinden risk takibinin yapılması durumunda izlenen tüm toplamlar işlemin ait olduğu fişte belirtilen raporlama dövizi kuru üzerinden hesaplanarak  ilgili alanlara aktarılır. Cari hesaba ait işlemleri kaydetmek için kullanılan fiş ve faturalarda raporlama dövizi kuru girilmeden fiş kaydedilmez.

Bu durumda risk bilgileri penceresine  yansıyacak değerler de şunlar olacaktır:

Risk Toplamı/Bakiye: Risk toplamı bölümünde yer alan Bakiye alanına cari hesabın bakiyesini etkileyen işlemlere ait fişlerde belirtilen raporlama dövizi kuru üzerinden hesaplanan anlık bakiye yansır. Cari hesabın bakiyesini etkileyen işlemler şunlardır:

 • Fatura modülünden kesilen faturalar (Proforma faturalar hariç)
 • Cari hesap modülünden kesilen fişler
 • Çek/Senet modülünden kesilen Çek/Senet giriş ve çıkış bordroları (Devir çek/senet fişleri hariç)
 • Banka modülünden kesilen havale fişleri
 • Kasa modülünden kesilen cari hesap tahsilat ve ödeme fişleri
 • Kasa modülünden kesilen faturalar

 

Bu işlemlerin bakiye alanına yansıyacak değerleri, fişin içinde tanımlı raporlama dövizi kurundan raporlama dövizine çevrilerek bulunur.

Bakiye: Risk Kontrolü: Ba­ki­ye + ir­sa­li­ye se­çi­min­de, ca­ri he­sa­bın fa­tu­ra­lan­ma­mış ir­sa­li­ye top­lam­la­rı bu alana yansır. Faturalanmamış irsaliyelerin de irsaliye alanına yansıyacak değerleri, fişin içinde tanımlı raporlama dövizi kurundan  hesaplanan değerlerdir.

Karşılıksız Çek: Bankada ya da portföyde karşılıksız çıkan çeklerin, raporlama dövizi cinsinden karşılığı yansır. (Çek girişi sırasında raporlama dövizi kuru girilir)

Protestolu Senet: Bankada ya da portföyde protestolu senetlerin raporlama dövizi cinsinden karşılığı yansır. (Senet girişi sırasında raporlama dövizi kuru girilir)


 • Risk takibi Yapılacak İşlemler ve kontrol şekli

 Si­pa­riş fişle­ri, irsaliyeler ve di­ğer ca­ri he­sap iş­lem­le­rin­de  ca­ri he­sa­bın risk li­mi­ti­ni aş­ma­sı du­ru­mun­da kont­ro­lün ne şekil­de ya­pı­la­ca­ğı Risk Limiti aşıldığında alanında kaydedilir.  Risk top­la­mı­nın ne şe­kil­de he­sap­la­na­ca­ğı, risk kont­rolü ya­pı­la­cak iş­lem­ler ve kont­rol şek­li öndeğer­le­ri Ti­ca­ri Sis­tem Yö­ne­ti­mi bö­lü­mün­de, Fi­nans Para­met­re­le­ri se­çe­ne­ği ile kaydedilir.

 

Fi­nans Pa­ra­met­re­le­ri se­çe­ne­ğin­de be­lir­le­nen kont­rol ve ya­pı­lış şek­li ön­de­ğer ola­rak kar­ta aktarılır. An­cak ta­nım­la­nan ca­ri he­sap için risk limiti kontrolünün yapılacağı işlemler ve kontrol şek­li fark­lı ola­bi­lir. Bu du­rum­da risk kont­ro­lü ve ya­pı­lış şek­li cari hesap kartında kaydedilir.

 

Risk takibi yapılacak işlemler

Siparişte

İrsaliyede

Diğer işlemlerde

Başlıkları altında toplanmıştır. Her işlem için kontrol şekli ilgili başlık altında belirlenir.

Programda İlgili işlem için ilgili parametrenin değerine bakılarak risk takibi kontrolü yapılır.

 

Kontrol şekli olarak  kullanıcı uyarılacak ya da işlem durdurulacak seçilirse ve cari hesap için  risk takibi raporlama para üzerinden yapılıyorsa, fiş tutarı raporlama dövizi kuru üzerinden raporlama dövizine çevrilir ve cari hesap kartında yer alan risk toplamına yansıtılır. Eğer risk limiti aşılıyorsa risk kontrol şekline uygun olarak ilgili fiş kaydedilmez ya da kullanıcı onayı ile kaydedilir.


 • Raporlama Dövizi Kuru 

Risk takibinin raporlama dövizi üzerinden yapılması durumunda cari hesaplara ait fişlerde  raporlama dövizi kurunun girilmesi zorunludur. Aksi durumda kullanıcı uyarılarak işlem durdurulur.

 

Comments

 1. JeaTeef - 4 Şubat 2019 at 00:18

  Kamagra Pharmacie France stendra priligy Priligy 60 Mg Une Critique Priligy Tabletas Voltaren Retard 100mg

 2. Moncler kvinnliga vsten - 9 Şubat 2019 at 08:08

  The very next time I read your site, Hopefully the idea does not dissatisfy me personally around that one. What i’m saying is, Yes, it ended up being our choice to read, however actually thought youd have one thing intriguing to express. Just about all My partner and i hear is often a few crying regarding something you might correct in the event you were not also occupied trying to find consideration.

 3. JeaTeef - 29 Mart 2019 at 14:44

  Propecia Langzeit Cuanto Cuesta Cialis En Espana

 4. JeaTeef - 28 Nisan 2019 at 09:23

  Cialis 20mg Emra Med How To Buy Clomid Over The Counter generic cialis from india Discount Shipped Ups Macrobid Visa Accepted

 5. StevQued - 14 Mayıs 2019 at 03:54

  Purchasing Progesterone Website With Free Shipping Cialis 0 5 Mg zoloft canadian pharcharmy Hair Loss Buy Ramapril Without Prescription

 6. StevQued - 2 Haziran 2019 at 20:10

  Buying Generic On Line Zentel Ups Overnight Shipping Buy Online Synthroid Buy Effexor Online Australia cialis vs viagra Buying Cialis Online Mexico Online Generic Levitra Vardenafil Uk Commander Cialis 20mg

 7. Franfrorn - 3 Haziran 2019 at 00:24

  Viagra Adolescentes online cialis Breast Cancer Propecia Buy Misoprostol Tablets Online Cialis Online Order

 8. Franfrorn - 10 Haziran 2019 at 02:20

  Propecia Pharmacy Prices levitra que es yahoo Comprar Viagra Farmacia Generic Flagyl In Hialeah Cialis Orosolubile

 9. Franfrorn - 17 Haziran 2019 at 23:00

  Prix Du Levitra Orodispersible Viagra E Sclerosi Multipla Opiniones Cialis viagra prescription Tadalafil Cialis Generico Vendo Viagra Iquique

 10. Rebdayday - 20 Haziran 2019 at 21:48

  Orlistat En Ligne Xenical Donde Compro Online Usa viagra K Clv Compared With Augmentin Prednisolone

 11. Franfrorn - 25 Haziran 2019 at 17:40

  Cialis Once A Day Discount Nexium Levitra 20mg Best Price buy viagra online Zithromax Dose For Chlamydia Which Is Stronger Cipro And Amoxicillin Acquisto Viagra Line Italia

 12. StevQued - 1 Temmuz 2019 at 01:20

  Prix Viagra Europe Mail Order Stendra Us Medication Pharmacy cialis cheapest online prices Is Amoxicillin In Penicillin Family Cheapeast Generic Hydrochlorothiazide Secure Get Mastercard On Line Viagra Nebenwirkungen Gunstig

 13. Franfrorn - 11 Temmuz 2019 at 21:24

  Purchase Amoxicillin Online viagra Cialis Generique Canada Cialis 20mg Non Generic

 14. StevQued - 12 Temmuz 2019 at 12:39

  Kamagra Shop Berlin cialis generic Cialis Y Glaucoma Buy Levitra Generic Online

 15. Franfrorn - 20 Temmuz 2019 at 04:47

  Proscar Caida Pelo Propecia Prix Kamagra 100 Priligy Vaistai viagra Cialis 5 Mg En Espanol Bupropionxl

 16. Rebdayday - 27 Temmuz 2019 at 08:44

  Buy Propecia Online 5mg Generic Acticin Drugs Internet Shop cialis Cialis 10 mg kaufen

 17. Franfrorn - 28 Temmuz 2019 at 15:26

  How To Get Zithromax cialis 5 mg Propecia Marca Ordinare Cialis Taglich Levitra 20mg

Leave a Reply