Logo’da Yansıtma İşlemleri

YANSITMA İŞLEMLERİ HAKKINDA… 

Logo’da Yansıtma İşlemleri

Tanım : Yansıtma işlemi bilançonun 7A / 7B gider hesaplarının dönem sonunda yansıtma hesaplarına aktarılmasıdır. Yansıtma hesaplarından gelir tablosu hesaplarına aktarım ve en son dönem sonunda bilanço ( aylık veya 3 aylık ) oluşturulmadan önce 690 hesaba aktarılmasını içerir.

Basit bir akış şeması ,

770 ——> 771 ——> 632 —–> 690

Mizandaki 700 lü hesapların 600 ‘lü gelir tablosu hesaplarında bir karşılığı vardır.

750 ( Araştırma ve Geliştirme )         —> 630 ( Araştırma ve geliştirme )

760 ( Pazarlama, Satış ve Dağıtım ) —> 631 ( Pazarlama, Satış ve Dağıtım )

770 ( Genel Yönetim Giderleri )        —> 632 ( Genel Yönetim Giderleri )

Örnek İşlem

Geçici Mizan ;

Hesap Kodu Borç Alacak
600 400.000.000
610   60.000.000
611   35.000.000
643 90.000.000
750   40.000.000
760   80.000.000
770 114.000.000

 

Devir işlemlerinde ilk önce giderlerin kapatılması yapılacaktır. Bu yüzden yukarıdaki tabloda bulunan tutarlar 700’lü gider hesaplarının Yansıtma hesapları ile ilgili 600’lü gider hesaplarına atılacaktır.

Hesap Borç Alacak
630   40.000.000
631   80.000.000
632 114.000.000
751   40.000.000
761   80.000.000
771 114.000.000

 

Genel geçici mizandan kesin mizana giderken hiç bir 700’lü hesabın açık kalmaması gerektiğinden şu anda açık bulunan bütün 700’lü hesaplar kapanacaktır.

Hesap Borç Alacak
751   40.000.000
761   80.000.000
771 114.000.000
750   40.000.000
760   80.000.000
770 114.000.000

 

Şu anda bütün 700’lü hesaplar kapanmış durumdadır. Yansıtma hesapları ile 600’lü hesaplarda toplanan gider tutarlarının da kapanması gerekecektir. Bu aşamada hem yansıtma hesaplarından gelenler hem de mizanda ve envanter işlemleri sırasında ortaya çıkan tüm 600’lü gider hesapları kapatılarak 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına atılacaktır.

Hesap Borç Alacak
690 329.000.000
610   60.000.000
611   35.000.000
630   40.000.000
631   80.000.000
632 114.000.000

 

Sırada 600’lü tüm gelir hesapları kapatılarak 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına atılacaktır.

Hesap Borç Alacak
600 400.000.000
643   90.000.000
690 490.000.000

 

690 nolu hesabın alacak tarafı borç tarafından fazla olduğuna göre diğer bir deyişle gelirlerin toplamı giderlerin toplamından fazla olduğu için şirket kar etmiştir sonucu çıkartılır.

490.000.000 – 329.000.000 = 161.000.000 kar hesaplanmış olacaktır.

YANSITMA İŞLEMLERİNİN PROGRAMDA  UYGULANMASI

YANSITMA ŞABLONU             :           Genel Muhsasebe / İşlemler menüsü altında yer alan Yansıtma seçeneği ile şablon tanımı kaydedilir. Yansıtma Şablonu, yansıtma işlem adılmlarının hangi hesaplar arasında uygulanacağının belirlendiği kayıttır.

 

yansitma_1

Yansıtma Şablonu içerisinde bulunan başlık bilgileri şunlardır:

Şablon Kodu ve Açıklaması : Şablon içerisinde kod alanı numaralama şablonlarında muhasebe fişleri altında bulunan “yansıtma şablonu”ndan uygulanabilir.

Gider Hesap Kodu ve Açıklaması : Gelir hesaplarının kapıtılarak dönem karı veya zararının yansıtılacağı hesap kodudur. Bu hesap 690 olarak program tarafından öndeğer olarak oluşturulmaktadır.

Yansıtma (1)     :           Şablonun uygulanması durumunda gider hesaplarının yansıtılması işleminin yapılıp yapılmayacağını belirleyen işaret burada atılır. İşaretli değilse dönem içi yansıtma fişleri oluşturulmaz.

Yansıtma (2)     : Şablonun uygulanması durumunda gider yansıtma hesaplarının kapatılıp kapatılmayacağını belirleyen işaret burada atılır. İşaretli değilse dönem sonu gider hesapları gider yansıtma hesapları ile kapatılmaz.

Yansıtma Şablonu içerisinde bulunan satır bilgileri şunlardır:

Gider Başl. Hesap Kodu : Dönem içi gider işlemlerinin kaydedildiği en küçük hesap kodudur.

Gider Bitiş Hesap Kodu : Dönem içi gider işlemlerinin kaydedildiği en büyük hesap kodudur.

Gider Yansıtma Hesap Kodu : Yukarıdaki iki hesap (dahil) aralığı arasında kalan muhasebe hesaplarının bakiyelerinin bilanço dönemlerinde yansıtıldığı hesap kodudur.

Gelir Yansıtma Hesap Kodu : Gelir Yansıtmalarının yapılacağı 630’lu gruplardaki hesap kodudur. Bu hesaptaki bakiyeler dönem net kar veya zararının hesaplancağı 690 kodlu gider hesabına yansıtılır.

Gider Hesap Kodu : Bu hesap Gelir/Gider kapatmaları sonunda Dönem Kar veya Zararı verir. Program tarafından öndeğer olarak 690 olarak getirilmektedir.

Şablon satırlarında Gider Başlangıç ve Bitiş Hesap Kodu olarak tanımlanan dönem içi gider hesapları aralığında kalan tüm hesaplar (kendileri dahil)’ın bakiyeleri yansıtma işleminde dikkate alınırlar. Yansıtma işlemi iki gider hesabı arasında uygulanmayacaksa Gider Başlangıç ve Bitiş Hesap Kodlarına aynı hesap hesap kodu yazılmalıdır.

Örnek 1 : 

Yukarıdaki 00000001 no.lu yansıtma şablonu örnek alınarak yansıtma uygulanacaktır

Mayıs 2016 ayı içerisinde yapılan işlemler sonucunda oluşan 770 hesap bakiyesi 1.000.000 TL. olsun. Yansıtma Şablonları listesi üzerinde sağ butondan Yansıtma İşlemleri seçilerek aşağıdaki Yansıtma İşlemleri filtre ekranı açılır. Filtre ekranında yansıtma işleminin hangi tarih aralığında yapılacağı belirlenir. Aşağıdaki gibi 01.04.2016 – 30.06.2016 tarih aralığı verilmesi durumunda program, yalnızca bu tarihler arasında kalan gider fişlerini kontrol edecek ve bu tarihler arası için hesaplanan bakiyelerin yansıtmalarını yapacaktır.yansitma_5

Yine Yansıtma İşlemleri filtre penceresinde İşyeri filtresi verilerek firmanın İşyerleri bazında Yansıtma uygulatılabilir. İşyeri filtresi kullanıldığında program ilgili işyeri seçili muhasebe fişlerini dikkate alarak yansıtma uygulayacak ve aynı işyeri için yansıtma fişleri oluşturacaktır.

Yansıtma İşlemleri filtre penceresinde Mahsup Fişi = Gösterilsin/Gösterilmesin seçeneği Yansıtma işlemi sonunda oluşacak mahsup fişinin kaydet/vazgeç onayı için görüntülenmesi ile ilgilidir. Gösterilmesin seçilmesi halinde yansıtma fişi doğrudan kaydedilecektir.

Filtre ekranının tamam ile geçilmesinden sonra yalnızca ilgili yansıtma şablonuna ait mahsup fişlerinin görülebileceği muhasebe fiş listesi penceresi açılır. Burada sağ butondan YANSITMA 1 işlemi seçilerek aşağıdaki fiş oluşturulur.

yansitma_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yansıtma 1 işlemi sonunda oluşan bu fişin açıklaması otomatik olarak “… tarihli dönem içi yansıtma kaydı” olarak gelecektir.

Dönem sonunda; YANSITMA 2 işlemi ile 770 kodlu gider hesap bakiyesinin 771 gider yansıtma hesabına yansıtılması işlemi gerçekleştirilir ve aşağıdaki fiş oluşturulur..

yansitma_4

 

 

 

 

 

 

 

 

Yansıtma 2 işlemi sonunda oluşan bu fişin açıklaması otomatik olarak “… tarihli dönem sonu yansıtma kaydı” olarak gelecektir.

Yansıtma 2 işlemi ile dönem yansıtmaları tamamlanmış olmakla birlikte kar zarar hesaplaması henüz yapılmamıştır. Dönem Kar veya Zararı’nın hesaplanması için ise örneğimizde GİDERLERİ KAPAT işlemi yapılarak 632’deki gider bakiyesi 690 “Dönem Kar veya Zararı” hesabına aktarılır (Şayet gelirimiz olsaydı GELİRLERİ KAPAT işlemi ile gelirleri 690 hesaba aktarmış olacaktık.).

“Gelir ve Giderlerin kapatılması sonunda Dönem Kar veya Zararı hesaplanmış olur”

NOT : Dönem içi gider fişlerinin Raporlama Dövizi kurları yansıtma fişlerine aynen korunarak gelir. Yani; dönem içi gider kayıtları Raporlama Dövizi tutarları ile bunlara ait yansıtma fişi Raporlama Dövizi tutarları aynıdır.

UYARILAR       :          

 1. Yansıtma uygulanmış muhasebe fişlerinde değişiklik yapılması nedeniyle yeniden yansıtma yapıldığında işlem yapılmayacak ve mevcut yansıtma fişleri incele yetkisi görüntülenecektir. Aynı dönem için yansıtma yapılmadan önce mevcut yansıtma fişleri çıkartılmalıdır.
 1. Yansıtma uygulanmış tarihlere yeni fiş kaydı yapılması ya da çıkartılması halinde yeniden yansıtma yapıldığında işlem yapılmayacak ve mevcut yansıtma fişleri incele yetkisi görüntülenecektir. Aynı dönem için yansıtma yapılmadan önce mevcut yansıtma fişleri çıkartılmalıdır.
 1. Yansıtma işlemleri ile birlikte LBS veritabanına aşağıdaki 2 tablo vardır.

LG_XXX_REFLECT                              :           Yansıtma Şablonu tablosudur.

LG_XXX_REFLECTTRANS       :           Yansıtma Şablonu satırları tablosu.

 1. Dönem içi yansıtma işlemlerinin manuel mahsup fişi kaydı ile yapılması ve Yansıtma 1 fişinin otomatik olarak tekrar oluşturulması durumunda program manuel yapılan yansıtmayı kontrol etmez ve mükerrer kayıt oluşur. Mükerrer kayıt oluşmaması için programın yansıtma özelliği kullanılacaksa manuel yansıtma kaydı yapılmamalıdır. Bu amaçla kullanıcılara yansıtma hesapları özelinde yetki kısıtlaması yapılabilir.

5.         Dönem içi işlemlerinden iptal edilenler yansıtma hesaplamalarına katılmaz

Comments

 1. JeaTeef - 30 Aralık 2018 at 23:14

  Viagra Generico Acquista Allergie Lioresal Intrathecal Where Can I Buy Macrobid online pharmacy Find Zentel Worms Medication Secure Ordering

 2. JeaTeef - 6 Şubat 2019 at 10:28

  Cialis E Propecia order cialis online Z Pack Generic Zithromax Online Fluconazole No Prescription Diclofenac Gel 20 Buy Purchase

 3. JeaTeef - 18 Şubat 2019 at 20:41

  Best Price On Viagra Without Rx Clomid Diamicron La Viagra Y Sus Efectos canadian pharmacy cialis 20mg 100mg Doxycycline Tablets From India Compra Viagra Allergic Reaction For Keflex

 4. JeaTeef - 10 Mart 2019 at 15:46

  Viagra Marche Pas cialis 20mg for sale Cephalexin Expired Drug Ok Tadalafil 5 Mg Best Price Usa Levitra Ricetta Medica

 5. JeaTeef - 27 Mart 2019 at 17:37

  Louer Levitra Levitra 10 Mg 12 Stuck Antabuse For Sale No Prescription where to buy cialis online safely Difference Between Red Or Green Keflex Generic Clobetasol Eczema No Prior Script

 6. JeaTeef - 26 Nisan 2019 at 00:35

  Cialis Journalier Prix Propecia Orange Proscar Buy Prednisone Acetate Eye Drops cheap cialis Does Amoxicillin Contain Monoamine Oxidase Inhibitor Viagra Kaufen Apotheke Viagra Pharmacy London

 7. StevQued - 13 Mayıs 2019 at 11:08

  Cialis 20mg Tablets No Rx Macrobid Where To Order Visa Accepted Arkansas tadalafil cialis from india Cephalexin Dosage For Urinary Tract Infection Livraison Cialis En 24 Heures

 8. StevQued - 2 Haziran 2019 at 03:51

  Como Funciona El Cialis viagra Trileptal Buy Azithromycin Or Ceftriaxone Now Order Zithromax Cheap

 9. StevQued - 15 Haziran 2019 at 23:03

  No Prescretion My Canada Pharmecy acheter sildenafil Order Prednisone Online Orlistat Drug Dosage

 10. LesImpest - 23 Haziran 2019 at 11:21

  Cephalexin Interaction With Alcohol Omeprazole Clarithromycin Amoxicillin cialis tablets for sale Prednisone Canadian Pharmacy Hong Kong Viagra Amoxil Twice Daily Dosing

 11. StevQued - 30 Haziran 2019 at 09:12

  Baclofene Cardiologue Nuovo Farmaco Dapoxetina Levitra Bayer Prezzo Malegra 150 Amoxicillin 120mg Kg

 12. Stepseala - 6 Temmuz 2019 at 18:00

  isotretinoin cheap internet with free shipping over night cialis price Permethrin Buy Online Viagra Le Plus Puissant

 13. LesImpest - 8 Temmuz 2019 at 06:23

  Combivent Inhaler Without Prescription Cialis Segunda Mano levitra dosage en pharmacie Precio Cialis En Farmacias Propecia Carne Cialis 5 Mg Daily Success

 14. Stepseala - 10 Temmuz 2019 at 22:11

  Cialis Come Si Prende Cialis And Paypal Forum Cialis Prix Moyen buy viagra Zithromax Mexico Difference Between Cialis And Viagra Cocaine Drug Screen Amoxicillin

 15. StevQued - 11 Temmuz 2019 at 19:02

  buy brand name accutane Valtrex Online Australia Buy Viagra Online Canada Vipps Pharmacy buy generic cialis Viagra Posologia Doxycycline Amoxicillin Combination Side Effects Buy Priligy Online

 16. LesImpest - 19 Temmuz 2019 at 21:05

  Buy Alli Orlistat Online Us Pharmacy Vente Cialis 5 Mg viagra prescription Cialis Acquisto Farmacia Italia

 17. Stepseala - 20 Temmuz 2019 at 08:57

  Can I Buy Cialis Without Prescriptio Cialis 2 5 Mg Costo viagra Cialis Benefici Wholesale Alli Orlistat From India

 18. StevQued - 21 Temmuz 2019 at 13:56

  Comprar Cialis Online Contrareembolso finasteride sample Kamagra Inde Get Discount Fluoxetine With Free Shipping

Leave a Reply