Leasing İşlemleri

Leasing İşlemleri

Leasing, bir varlığın mülkiyetini devralmadan sadece kullanım hakkını belli bir süre için elde etmektir. Leasingde yatırım malının mülkiyeti, finansal kiralama şirketinde kalmak suretiyle, yatırımcı firma tarafından önceden belirlenmiş kiralar karşılığı ödeme süresi bittiği zaman sembolik bir bedelle yatırım malının yatırımcı firmaya verilmesi söz konusudur. Yapılacak olan kira sözleşmesinin ödemelerinin son bulmasıyla kiralanan yatırım malının mülkiyetinin yatırımcı firmaya verilmesini sağlayan finansal kiralamada, kiralanan yatırım malının özelliklerine göre kira ödeme miktarları, tarihleri veya koşulları değiştirilebilmektedir.

Leasing sisteminin işleyişi, yatırımcı firmanın kiralamak istediği ekipmana karar vermesi ile başlar. Yatırımcı firma Finansal Kiralama şirketine talep ettiği ekipmanı bildirir. Finansal kiralama şirketi piyasa araştırması yapar ve yatırımcı firmaya bir fiyat teklifi verir. Yatırımcı firma fiyat teklifini onaylarsa bir leasing sözleşmesi imzalanır. Satınalma işlemleri tamamen leasing firması tarafından gerçekleştirilir.

İmzalanan bu sözleşme süresi teknolojik ömrü kısa olan ekipmanlarda 2 yıl olmakla beraber genellikle 4 yıldan kısa süreli olmamaktadır.

Sözleşmenin geçerlilik tarihi bitene kadar ödemeler devam eder ve ödeme süreci bittiğinde yatırımcı firma sembolik bir rakam ödeyerek ekipmanın devir hakkını kazanır.

Leasing kayıtlarının takibi Finans modülü / Hareketler menüsü altında bulunan Leasing İşlemleri ile yapılır. Leasing kayıtları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak (ya da F9 tuşu ile) açılan menüdeki seçenekler kullanılır.

 

Ekle Yeni leasing kaydı tanımlamak için kullanılır.
Değiştir Leasing kaydı tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar Leasing kaydını silmek için kullanılır.
İncele Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Kopyala Seçilen tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
Ara Kod ya da açıklamaya göre sıralı leasing işlemleri listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.
Yaz Leasing kayıtlarını yazdırmak için kullanılır.
Toplu Kayıt Çıkar Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesi için kullanılır.
Filtrele Leasing İşlemleri Listesi’ni belirlenecek özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
Ek Bilgi Formları Logo Object Design ile leasing işlemleri için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
Satınalma Teklifleri Leasing kaydı için alınan teklif bilgilerini kaydetmek; satınalma teklifi oluşturmak için kullanılır.
Satınalma Sözleşmeleri Leasing kaydı için oluşturulan satınalma sözleşmesini görüntülemek, üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Leasing Taksit Hareketleri Leasing için alınan teklif içerisinde oluşturulan ödeme planına ait taksitleri görüntülemek için kullanılır.
Muhasebe Kodları İşlem muhasebeleştirildiğinde izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.
Muhasebeleştir Leasing işlemini doğrudan muhasebeleştirmek için kullanılır.
Toplu Muhasebeleştir Seçilen işlemleri topluca muhasebeleştirmek için kullanılır.
Kayıt Bilgisi Kaydın ilk giriş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
Kayıt Sayısı Toplam kayıt sayısını görüntülemek için kullanılır.
Güncelle Leasing İşlemleri Listesi’ni güncellemek için kullanılır.
Ön Değerlere Dön Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.

Leasing Kayıt Bilgileri

 Finansal kiralama kurumları aracığı ile alınan demirbaşların finansal kiralama bilgilerinin kaydedildiği kartlar Leasing İşlemleri listesinde yer alan “Ekle” seçeneği ile açılır.

Leasing Kayıt İşlemleri penceresinde yer alan başlık bilgileri şunlardır:

Kodu / Açıklaması: Leasing kaydının bilgisayardaki takip numarası ve açıklayıcı bilgisidir.

 Belge No: İşleme ait belgenin numarasıdır.

 Özel Kod: Kayıtları gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır.

 Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır.

 Başlangıç-Bitiş Tarihi: Leasing kaydının geçerlilik tarihidir. Günün tarihi ve mali dönem bitiş tarihi öndeğer olarak gelir; gerekirse değiştirilir. Burada belirtilen başlangıç tarihi leasing ödeme planında Ödeme Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

 İşyeri: Bu alan, leasing işlemine ilişkin kaydın firmanın tanımlı işyerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

 Bölüm: Bu alan, leasing işlemine ilişkin kaydın firmanın tanımlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

 Satırlarda ise Leasing yapılmak istenilen varlıklara ait bilgilerin kaydı yapılır:

Sabit Kıymet Kodu / Açıklaması: Finansal kiralama kurumları aracığı ile alınacak olan demirbaşın kod ve açıklama bilgisidir. F10 tuşu ile sabit kıymet tanımlarına ulaşılır ve seçim yapılır.

 Miktar: Leasing yoluyla alınacak olan demirbaşın miktarını belirtmek için kullanılan alandır.

 Birim: İşleminin hangi birim üzerinden yapılacağını belirtmek için kullanılan alandır.

 Açıklama: Satırdaki işlem için geçerli olacak açıklama bilgisinin kaydedildiği alandır.

Leasing Alınan Teklifler

Leasing ile alınması planlanan sabit kıymetler için cari hesaplardan alınan teklifler Leasing İşlemleri listesi F9 / sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Satınalma Teklifleri seçeneği ile kaydedilir. Satınalma Teklif Fişi listesine ulaşılarak kayıt yapılır. Bu listede sadece leasing bağlantısı olan kayıtlar listelenir. Alınan teklife ait bilgiler, Teklif Fişi Listesi’nde “Ekle” seçeneği kaydedilir.

Leasing üzerinden eklenen teklif fişi bilgileri Satınalma modülünden eklenen teklif fişi bilgileriyle genel olarak aynıdır; farklı olarak fişte Leasing Kodu alanı yer alır. Teklif alınan leasing kaydının kod bilgisidir. Teklif eklenirken Leasing Kod bilgisi alana otomatik olarak gelir, değiştirilemez.

Ayrıca, satır türü alanında sadece sabit kıymet türündeki malzemeler listelenir. İlgili sabit kıymet Kod / Açıklama alanına otomatik olarak aktarılır; değiştirilemez.

Not: Satınalma teklifleri menüsünden leasing bağlantısı olan kayıtların değiştirilmesine izin verilmez; değişiklik Leasing İşlemleri – F9 – Satınalma Teklifleri menü seçeneğinden yapılabilir.

Leasing Ödeme Planı

Leasing yoluyla kiralanacak / satın alınacak demirbaşlar için kiralanan kuruma yapılacak ödeme için bir ödeme planı tanımlanır. Ödeme için ne oranda faiz uygulanacağı, taksit sayısı, peşin olarak verilecek tutar gibi bilgiler Leasing Ödeme Planı penceresinden kaydedilir.

Ödeme planını oluşturmak için cari hesaptan alınan teklif üzerinde F9 / sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Leasing Ödeme Planı seçeneği kullanılır. Ödeme planı penceresinde yer alan bilgiler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Ödeme Başlangıç Tarihi: Leasing sözleşmesi sonrası başlayacak kira ödemeleri tarihidir. Bu tarih değeri ve periyot bilgisine göre kira taksitleri oluşturulacaktır. Öndeğer olarak leasing kaydının başlangıç tarihi gelir; istenirse değiştirilir. Ancak verilen tarih Kira Başlangıç Tarihi’nden eski bir tarih olamaz.

 Kira Başlangıç Tarihi: Bu alana leasing kaydının başlangıç tarihi öndeğer olarak gelir; değiştirilemez. Ödeme planı hesaplandığında bu tarih peşinat satırına öndeğer olarak aktarılır; gerekirse değiştirilir.

 Faiz % Yıllık: Leasing ödemesine uygulanacak faiz oranıdır.

 Taksit Sayısı: Leasing kira ödemelerinin taksit sayısı bilgisidir.

 KDV Oranı: Leasing kira ödemeleri üzerinden ödenecek KDV oranıdır.

 Periyot: Leasing kira ödemelerinin hangi periyotlarda yapılacağının belirlendiği alandır. Günlük, Aylık ve Yıllık seçeneklerini içerir.

 Faiz Türü: Ödeme planı Basit ya da Bileşik faiz seçimi yapılarak hesaplanır ve taksitler burada yapılan seçime göre oluşturulur. Bileşik Faiz öndeğer olarak gelir.

 Peşinat Tutarı: Leasing ödemesinde peşin verilecek tutar bilgisidir.

Bu bilgiler girildikten sonra, F9 / sağ fare düğmesinde bulunan Taksitleri Oluştur seçeneği kullanıldığında ya da sol alt köşedeki hesaplama düğmesine basıldığında program, peşinatı, her aya düşen ödeme tutarlarını ve vade tarihlerini gösteren bir ödeme tablosu oluşturacaktır.

Satırlarda ödemeye ait tarih, ödeme türü, banka kodu, taksit tutarı, KDV’li taksit tutarı, faiz tutarı, ana para tutarı ve ana para (kalan) bilgileri yer alır.

Taksitler oluşturulduktan sonra ödemelerin tarih bilgileri değiştirilebilir.

Leasing Satınalma Sözleşmeleri

Leasing kaydına ait teklif onaylandıktan sonra satınalma sözleşmesi oluşturmak için ilgili teklif üzerinde F9 / sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Sözleşme Ekle” seçeneği kullanılır. (İlgili sözleşme Satınalma Modülü’nden de eklenebilir)

Leasing bağlantılı teklif fişi üzerinden eklenen Sözleşme bilgileri Satınalma modülünden eklenen sözleşme bilgileriyle genel olarak aynıdır; farklı olarak fişte Leasing Kodu alanı yer alır. Adına sözleşme oluşturulacak leasing kaydının kod bilgisidir. Sözleşme oluşturulurken Leasing Kod bilgisi alana otomatik olarak gelir, değiştirilemez. Bunan yanı sıra, leasing bağlantılı teklif fişi üzerinden eklenen sözleşmelerde “Teklif No” alanı değiştirilemez. Satırlara leasing yoluyla kiralanacak olan demirbaş bilgisi otomatik olarak aktarılır. İlgili demirbaş için teklif fişinde oluşturulan ödeme planına ise sözleşme üzerinde F9 / sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Leasing Ödeme Planı seçeneği ile ulaşılabilir; fakat ödeme planı değiştirilemez.

Sözleşme oluşturulduktan sonra, Leasing İşlemleri listesinde ilgili leasing kaydı üzerinde F9 / sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Satınalma Sözleşmeleri” seçeneği ile görüntülenebilir; üzerinde değişiklik yapılabilir.

Not: Leasing bağlantılı satınalma sözleşmeleri Satınalma modülünden listelenebilir fakat değiştirilemez. Değişiklik için sözleşmenin ilgili leasing kaydı üzerinden listelenmesi gerekir.

Leasing Taksit Hareketleri

 Leasing için tanımlanan ödeme planı doğrultusunda alınan teklif ve sözleşme sonrasında program tarafından otomatik olarak oluşturulan taksit hareketlerinin listelendiği penceredir. Leasing İşlemleri listesinde F9 / sağ fare düğmesi menüsünde bulunur. Taksit hareketleri leasing kaydına ait sözleşme onaylandıktan sonra oluşturulur.

Taksit ödeme bilgileri Leasing Taksit Hareketleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki “Ödeme Yap” seçeneği ile kaydedilir.

Taksit hareketleri tek tek ya da toplu olarak kapatılabilir. Birden fazla taksit için ödeme bilgilerini aynı anda kaydetmek için önce ilgili hareketler işaretlenir daha sonra “Ödeme Yap” seçeneği ile ödeme bilgileri kaydedilir.

Yapılan ödeme ilgili satır üzerinde F9 / sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Ödemeler” seçeneği ile ayrıntılı olarak incelenebilir. İlgili fiş, “Fiş İncele” seçeneği ile görüntülenebilir.

Taksit ödemesinin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi sözkonusu olabilir. Bu gibi durumlarda ödemesi iptal edilecek taksit satırı üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Ödemeleri Geri Al” seçeneği kullanılır.

Comments

 1. JeaTeef - 16 Şubat 2019 at 08:07

  Cialis Once Daily 5mg Best Price Cialis Non Funziona Piu Synthroid 75 Mcg No Prescription buy viagra online Propecia Capilar Cialis Arginine Interaction

 2. JeaTeef - 6 Mart 2019 at 09:16

  Achat Baclofene Sans Ordonnance Vendo Cialis Concepcion Cialis Efectos Viagra zoloft canadian pharcharmy Effet Cialis Ou Viagra Prescription Sildenafil Citrate

 3. JeaTeef - 21 Mart 2019 at 17:57

  Can You Drink Beer With Keflex Cialis Online Rush Delivery Cialis En Diabeticos canadian pharmacy cialis 20mg Discount Direct Macrobid From Canada In Internet Levitra Bucodispersable Precio

 4. JeaTeef - 16 Nisan 2019 at 00:32

  Buying Viagra Online Forum viagra Pregnant And Taking Amoxicillin Generic Kamagra Achat Kamagra Bordeaux

 5. StevQued - 10 Mayıs 2019 at 11:35

  Propecia Escaldes Amoxicillin With No Prescription Toradol From Canada

 6. StevQued - 30 Mayıs 2019 at 19:12

  Dove Comprare Cialis Su Internet Floucoric Capsule 150 Mg A45 Amoxicillin viagra Generic Cialis No Prescription Canada Order Levitra Cantidad De Propecia

 7. Franfrorn - 3 Haziran 2019 at 00:58

  Precio De Cialis Generico En Aguascalientes Acquistare Viagra Con Paypal Buy Tadalafil Generic Cialis Generika Aus Deutschland

 8. Stepseala - 3 Haziran 2019 at 00:59

  Kamagra Oral Jelly Pattaya Lioresal Generique 25mg Amoxicillin Staph Infection From Horses generic cialis Buy Diflucan No Prescription Fast Delivery Pvp Viagra buy accutane for acne

 9. Franfrorn - 10 Haziran 2019 at 02:58

  Buy Brand Valtrex Canadian Med 24h online pharmacy Compra Cialis Online Senza Ricetta Medica

 10. StevQued - 11 Haziran 2019 at 06:02

  Effetti Propecia Di Precio De Cialis En Andorra cheapest cialis Cialis Originale Levitra Patient Assistance Cialis Se Puede Tomar Con Alcohol

 11. Stepseala - 19 Haziran 2019 at 22:34

  Best Place To Buy Synthroid Online Misoprostol Oral viagra online pharmacy Silagra Online Bestellenatomoxetine Tomar Cialis Yahoo Vendita Sildenafil 200 Mg

 12. Franfrorn - 25 Haziran 2019 at 18:17

  Amoxil Dose Calculator Viagra Als Droge viagra Amoxil Uses

 13. StevQued - 27 Haziran 2019 at 20:35

  Comment To Last Conseils Plus Longs cialis from canada Keflex E Coli Susceptibility Levitra Stopped Working Order Nexium Online Canada

 14. Stepseala - 30 Haziran 2019 at 08:22

  Viagra Preisgunstig Levitra Expre Delivery viagra Generic Real Isotretinoin Best Website C.o.d. Cheapeast Shop Comprar Cialis Precio

 15. Franfrorn - 4 Temmuz 2019 at 20:22

  Uses Cephalexin 500mg comprar cialis priligy Cialis Tadacip Cipla How To Order Doxycycline Online Cephalexin And Side Effects In Children

 16. StevQued - 8 Temmuz 2019 at 13:45

  Periactin Amazon Propecia 1 Ano viagra Professional Viagra Reviews Cialis Prices Costco Cialis Per Nachname Rezeptfrei

 17. Franfrorn - 11 Temmuz 2019 at 22:02

  Comprar Cialis 5 Mg Generico Water Pills No Prescription Mexico viagra shipped ups on line isotretinoin 10mg in usa Pseudomonas Aeruginosa And Amoxicillin Meinungen Zu Priligy

 18. Stepseala - 16 Temmuz 2019 at 21:32

  Propecia Effectivness Acheter Sildenafil 100 Milligrams generic viagra Nuit Cialis

 19. StevQued - 18 Temmuz 2019 at 14:14

  Online Pharmacies No Prescription Where To Buy Stendra cialis 5 mg Legally Shipped Ups Stendra Medicine Visa Accepted Overseas

 20. Franfrorn - 20 Temmuz 2019 at 05:22

  Acheter Sildenafil Pet Meds Amoxicillin No Prescription Viagra Frei Kaufen priligy dosage Order Amoxil

 21. Stepseala - 26 Temmuz 2019 at 07:44

  Legally On Line Progesterone Medication Internet Shop Propecia Prix Pharmacie best buy isotretinoin dosificacion kamagra Buy Amoxicilina 500 Mg From Mexico Achat Levitra En Bretagne Gpc Health Canada Pharmacy

 22. Franfrorn - 28 Temmuz 2019 at 16:06

  Buy Terbinafine Tablets Amoxil Et Cephalexin Canine Dosage cialis 5 mg Why Is Alli Sold Out Everywhere

Leave a Reply