Kurumsal Proje Yönetimi

 

Tüm kurumsal yazılım uygulamalarında;

1. Kural:
Kalifiye, özel bir Proje Yöneticisine sahip olmaktır. Güçlü bir Proje Yöneticisi, başarılı projeleri başarısız olanlardan ayırmada en etkili faktördür.

 

Trend Proje, kurumsal proje yönetimi ve iş dönüşümü girişimlerinize liderlik etmek için deneyimli Proje Yöneticileri ile kanıtlanmış bir başarı sunar.

 

Proje Başarısı ve Başarısızlığı Arasındaki Fark

 

Yıllar boyunca sayısız kurumsal yazılım projesi ve girişimi için proje yönetimi liderliği sağladık. Bu nedenle, yetkin proje yöneticilerinin sistematik ve kanıtlanmış bir metodoloji ile birleşiminin başarılı bir kurumsal yazılım uygulamasının anahtarı olduğunu biliyoruz .

 

Tersine, yetersiz proje yönetimi uygulamaları veya deneyimsiz kaynaklar ile yürütülen projelerde gördüğümüz ve sonrasında kurtardığımız birçok başarısız uygulama bunun kanıtıdır.

 

Projenize atanan proje yöneticisi deneyimli olmalı ve sizinki gibi birden fazla sektör deneyimine sahip olmalıdır.

 

İş Süreci İyileştirme: Proje Başarısı için Temeliniz

 

İş süreci iyileştirme aşamasında, Trend Proje, genel iş süreci dönüşümünüz ve proje yönetimi planının temelini oluşturmak için mevcut durum analizinden, fırsatların değerlendirmesine ve gelecekteki durumunuzu da öngörerek iş süreçlerinizi planlar.

 

İş süreçlerinin iyileştirilmesi sırasında, Dönüşüm Proje Planı, aşağıdaki maddeler bağlamında tanımlanmaktadır:

  • Proje Kapsamı
  • Proje Planı
  • Dönüm Noktaları
  • Kaynaklar vb.


LOGO ERP – Analiz, Planlama, İmplementasyon, Projenin Tamamlanması ve Destek

 

Analiz

 

Bu aşamada amaç süreçlerinizi detaylıca incelemek ve proje boyunca işletmenizde yaşanacak olumlu değişim noktalarını tespit etmek. Bu adım üç aşamadan oluşuyor: Birinci adımda firmanızın iş akışlarını tekrar gözden geçiriyoruz. İkinci adımda yeni iş akışlarını oluşturmak üzere mevcut iş akışları üzerinde gerekli görülen iyileştirme ve sadeleştirme noktalarını tespit ediyoruz. Son adımda ise proje ekibi hedefler doğrultusunda yeni iş akışlarınızı oluşturuyor.

 

Detaylı Planlama

 

Analiz aşamasından sonra proje ekibi ortaya çıkan yeni akışlara göre tüm ihtiyaçlarınızı göz önünde tutarak detaylı uyarlama planını hazırlıyor. Bu aşamada artık şirketinizin ihtiyaç duyacağı özel yazılım geliştirme noktaları da belirlemiş oluyoruz.

 

İmplementasyon

 

Bu adımda detaylı plan doğrultusunda sistemin uyarlaması için gerekli işler adım adım uygulanıyor. Bunlar genellikle veri transferi, parametre tablolarının uyarlanması, son kullanıcı eğitimleri, ek yazılımların geliştirilmesi, modüler ve entegrasyon testleri gibi işlerden oluşuyor. Planlanan kilometre taşları proje ekibinin kontrolünde tamamlandıkça raporlanıyor ve ara etkinliklerle tüm şirkete duyuruluyor.

Projenin Tamamlanması

 

Plan dahilindeki tüm kilometre taşları tamamlandığında proje ekibi ulaşılan hedefleri ve sonuçlarını analiz edip proje kapanış raporunu hazırlıyor. Proje kapanışında ekip, yeni sistemin sağladığı yararları ve projenin sonuçlarını düzenleyeceği bir etkinlikle tüm şirkete duyuruyor.

Logo Destek

 

Başarılı bir proje sonrasında başarının devamının verilecek desteğin kalitesine bağlı olduğunun bilincindeyiz. Sistem hatalarını giderilmesi, mevzuat değişikliklerinin aktarılması ve yeni versiyonların kurulumu gibi hizmetlerin tümünü destek anlaşmaları çerçevesinde düzenli olarak sunuyoruz. Projenin en başında olduğu gibi bu aşamada da ekibimiz gelişen ihtiyaçlarınıza hızlı ve kesin çözümler üretmeye devam ediyor.