ERP yazılımlarına geçiş, geçiş sonrası geliştirme ve aktif kullanma süreçleri standart paket yazılımlardan farklı olarak daha karmaşık ve zorlu süreçlerdir.

 

Bunun sebebini şu şekilde açıklayabiliriz;

  • ERP yazılımları ve uygulamaları, şirketler aynı sektörde olsa dahi farklılık göstermektedir. Paket yazılım olarak da tabir edilen standart yazılımlarda ise, yazılım üzerinde yapılabilecek değişiklikler çok az ve sınırlı olduğu için süreç daha stabil ve kolaydır.
  • ERP yazılımlarında, yazılımın uygulanacağı firmanın talep ve beklentileri temel alınarak, çok ciddi özelleştirmeler yapılabilir.

Bu iki sebep başta olmak üzere daha pek çok farklı sebepten dolayı ERP yazılımlarının uygulama süreçlerinde, iş süreçleri mantığını benimsemiş, firma ve sektör süreçlerine hakim ve en önemlisi daha önce bu süreçlerin uygulandığı projelerde görev almış, çözüm odaklı danışmanlara ihtiyaç duyulur.

 

ERP geçişlerinde en az uygulanan yazılımın kalitesi kadar verilen danışmanlığın da önemli olduğu düşüncesindeyiz. Trend Proje ekibi olarak sizlere, pek çok farklı sektörde projeler gerçekleştirmiş ve bu sektörlerin süreçlerine hakim, olası eksiklikleri önceden tahmin edip çözüm üretebilen bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu çerçevede, sizlere sunduğumuz danışmanlık hizmetini iki başlık altında toplamak mümkündür.

Süreç Danışmanlığı

Her biri alanında ve birçok farklı sektörde uzman olan tecrübeli danışmanları ile Trend Proje, danışmanlık hizmeti verdiği firmalarda süreçleri, firmanın çıkarları ve amaçları ile çelişmeden, anlaşılır ve uygulaması kolay olacak şekilde yeniden tasarlayarak, Süreç Danışmanlığı hizmeti vermektedir.

LOGO ERP Uygulama ve Geliştirme Danışmanlığı

Bir firmanın süreçlerini LOGO ERP’ye entegre etmek ve firmanın LOGO ERP’yi nasıl kullanacağına dair eğitimler vermek LOGO ERP Uygulama Danışmanlığı kısmını oluştururken, canlı olarak kullanımda olan LOGO ERP üzerinde yeni uygulamalar geliştirmek gerekirse var olan süreçleri daha fazla optimize etmek ve LOGO ERP üzerinde yeni projeler gerçekleştirmek LOGO ERP Geliştirme Danışmanlığını oluşturmaktadır.