Rapor ve Form Tasarımlarında SQLINFO Kullanımı

Rapor ve Form Tasarımlarında SQLINFO Kullanımı Program içerisinde Rapor ve Form tasarımlarında Query’ ler ile farklı table’ lara ulaşmak için  kullanılır. Rapor tasarımında tanımlı alan içerisinde SQLINFO fonksiyondan sonuç METIN olarak denüyor. Tanımlı alan türü metin olacak… Her field için tırnak işareti kullanılacak… _SQLINFO (“Field”, “Table”, “Where”) Örnek SQLINFO fonksiyon kullanımı Cari Hesap Listesi raporunda […]

read more »

Genel Tablo Yönetimi ve Kuruluş Bilgileri Tabloları

Genel Tablo Yönetimi ve Kuruluş Bilgileri Tabloları Firma bağımsız dosyaların oluşturulduğu ya da güncellendiği Genel Tablo Yönetimi’nde, işlem gören dosyaların listesi aşağıdadır. Versiyon geçişlerinde genel tablo yönetiminden gerekli güncellemelerin yapılmaması durumunda, işlemler sırasında bulunamayan dosya olarak program tarafından hata mesajı ile kullanıcı uyarılır. Aşağıdaki liste ile, mesajdaki dosya için hangi tabloların güncellenmesi gerektiği bilgisine ulaşılabilecetir. […]

read more »

Logo da Rapor ve Formlarda Kullanılan Fonksiyonlar

Logo da Rapor ve Formlarda Kullanılan Fonksiyonlar   FONKSİYON LİSTESİ 1- MIN(number, number) 2- MAX(number, number) 3- MOD(number, divisor) 4- DIV(number, divisor) 5- ABS(number) 6- VAL(text) 7- DATE(day, month, year) 8- AFTER(days, year) 9- DAYS(firstdate, lastdate) 10- DAYOF(date) 11- MONTHOF(date) 12- YEAROF(date) 13- WDAYOF(date) 14- ROUND(number) 15- TRUNC(number) 16- ERATE(date, currency) 17- CREATE(date, base curr., […]

read more »

Logo da tanımlı ve zorunlu alanlar

Logo da tanımlı ve zorunlu alanlar L_DEFNFLDSD :SYS’de tanımlanan alanların tutulduğu tablodur. MODULENR : Hangi modüle ait tanımlı alan olduğunu gösterir. (Fatura 4 , Malzeme Kartı 6) LEVEL_ : Ek alanın türünü gösterir (0 – Başlık ek alanı, 1 – Satır ek alanı) NR : Ek alan numarası TYP : Veri tipi (1 – Metin, […]

read more »