ABC Analizi

ABC Analizi yöntemi; stok kontrolunun yanısıra, satış veya dağıtım, kalite kontrolu, mamul çeşidi, malzeme tedariki ve üretim planlama sorunlarında da uygulanır. Stok kontrolunda ABC yöntemi, stok kalemlerinin toplam içindeki kümülatif yüzdelerine göre sınıflandırılmasından ibarettir.Bu sınıflandırmada stoklar genellikle 3 gruba ayrılırlar; A grubu stok kalemleri; toplam miktarın %15-20sini, toplam değerin  %75-80ini oluşturur. B grubu stok kalemleri; […]

read more »

Hızlı Üretim

Hızlı Üretim  Hızlı Üretim modülü, işletmelerin üretimden giriş, sarf ve fire işlemlerinin, üretim sonucu oluşan malzeme durum değişikliklerinin hızlı ve pratik olarak takip edilmesini sağlar.  Tanımlar : İşlemler için öncelikle mamul kartında bulunan “Mamul Alt Malzemeleri” penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Aşağıdaki örnekte Taban mamulünün üretime sırasında sarf edilecek hammaddeler Granül ve madeni Yağ olarak tanımlanmıştır. […]

read more »