TFRS Bağlantı Kodları ve Reeskont İşlemleri

TFRS Bağlantı Kodları ve Reeskont İşlemleri ; TFRS düzeltmeleri için gerekli muhasebe hesap kodları TFRS Düzeltmeleri Muhasebe Kodları seçeneği ile belirlenir. Bu seçenek Genel Muhasebe–>Ana Kayıtlar–>Muhasebe Bağlantı Kodları altında yer almaktadır. VUK ve TFRS kapsamında kıdem ve izin muhasebeleştirme işlemleri için geçerli olacak muhasebe kodları Muhasebe Bağlantı Kodları menüsündeki Personel Muhasebe Kodları seçeneği ile belirlenir. […]

read more »

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS Dünyanın her yerinde, finansal tablo okuyucuları, bu tabloları doğru okuyup değerlendirebilmeleri için ortak bir dil kullanmaya gerek duymuşlardır. Söz konusu ortak dil, dünya genelinde kabul gören Uluslararası Muhasebe Standartlarıdır (UMS). Bu standartların uygulanması, muhasebe uygulamalarında ülkeler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmakta, tek tip ve herkes tarafından kabul edilen bir düzen içerisinde […]

read more »

Logo’da Yansıtma İşlemleri

YANSITMA İŞLEMLERİ HAKKINDA…  Logo’da Yansıtma İşlemleri Tanım : Yansıtma işlemi bilançonun 7A / 7B gider hesaplarının dönem sonunda yansıtma hesaplarına aktarılmasıdır. Yansıtma hesaplarından gelir tablosu hesaplarına aktarım ve en son dönem sonunda bilanço ( aylık veya 3 aylık ) oluşturulmadan önce 690 hesaba aktarılmasını içerir. Basit bir akış şeması , 770 ——> 771 ——> 632 […]

read more »

İki Tarih Arası Karşı Hesap Mizanı

1.    İKİ TARİH ARASI KARŞI HESAP MİZANI 1.1.   RAPORUN AMACI İki Tarih Arası Karşı Hesap Mizanı bir muhasebe hesabının belirli tarihler arası hareketlerinin karşı hesaplara dağılımını görüntülemek amacıyla tasarlanmış olan bir rapordur. 1.2.   RAPORUN ÇALIŞMA PRENSİBİ Verilen tarih aralığındaki hesapları hesap koduna göre gruplayarak döker. Hesabın borç alacak toplamlarını oluşturan karşı hesap borç ve alacakları […]

read more »

Karşı Hesap Hareket Dökümü

1.    KARŞI HESAP HARKET DÖKÜMÜ 1.1.   RAPORUN AMACI Karşı Hesap Hareket Dökümü bir muhasebe hesabının belirli tarihler arası hareketlerinin karşı hesaplara ilişkin hareketleri  görüntülemek amacıyla tasarlanmış olan bir rapordur. 1.2.   RAPORUN ÇALIŞMA PRENSİBİ Verilen tarih aralığındaki hesapları hesap koduna göre gruplayarak fişlerde kullanılan karşı hesap hareketlerini döker. Hesabın borç alacak toplamlarını oluşturan karşı hesap borç […]

read more »