Logo’da e-Defter

E-DEFTER NEDİR? Gelirler İdaresi’nin 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği’nde e-Defter; “Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. Başlangıç aşamasında, e-Defter olarak tutulabilecek defterler: Yevmiye Defter , Defter-i Kebir. E-DEFTER UYGULAMA DETAYLARI  e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği […]

read more »

Logo’da Özel Entegratörlük

Logo Özel Entegratörlük LOGO FATURA SAKLAMA HİZMETİ Düzenlenen ve gönderilen faturaların, posta kutusu yanıtları da dahil olmak üzere, saklanması zorunludur.  Logo Özel Entegratör faturaların, 10 yıl boyunca güvenle saklanmasını sağlar.  Gelir İdaresi Başkanlığı, GİB portal kullanıcılarının faturalarının (6 aydan önceki) 15.10.2014 tarihinde portalden silineceğini duyurmuştur. GİB Portal kullanıcıları da Logo Özel Entegratör üzerinden […]

read more »

Logo’da e-Arşiv

E-ARŞİV NEDİR? e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.  e-Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen […]

read more »

Logo’da e-Fatura

E-FATURA NEDİR? Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.  e-Fatura düzenleyebilmek, gönderebilmek ve alabilmek için öncelikle www.efatura.gov.tr adresinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması gerekmektedir.  e-Fatura düzenlemek/almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.  […]

read more »

LOGO’da e-Dönüşüm

LOGO’da e-Dönüşüm LOGO’da e-Dönüşüm süreci, çoğumuz tarafından bir yasal zorunluluk olarak algılansa da, aslında günümüz rekabet ortamında var olmaya ve büyümeye devam etmek isteyen kurumların geleceğini belirleyecek olan küresel bir süreci ya da dönüşümü ifade ediyor. Bu e-Dünyanın ya da sanal evrenin içerisinde dolaşan işlemlere baktığımızda, bunların kaynağında veya hedef noktasında mutlaka kullanılan ERP uygulaması […]

read more »