TFRS Bağlantı Kodları ve Reeskont İşlemleri

TFRS Bağlantı Kodları ve Reeskont İşlemleri ; TFRS düzeltmeleri için gerekli muhasebe hesap kodları TFRS Düzeltmeleri Muhasebe Kodları seçeneği ile belirlenir. Bu seçenek Genel Muhasebe–>Ana Kayıtlar–>Muhasebe Bağlantı Kodları altında yer almaktadır. VUK ve TFRS kapsamında kıdem ve izin muhasebeleştirme işlemleri için geçerli olacak muhasebe kodları Muhasebe Bağlantı Kodları menüsündeki Personel Muhasebe Kodları seçeneği ile belirlenir. […]

read more »

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS Dünyanın her yerinde, finansal tablo okuyucuları, bu tabloları doğru okuyup değerlendirebilmeleri için ortak bir dil kullanmaya gerek duymuşlardır. Söz konusu ortak dil, dünya genelinde kabul gören Uluslararası Muhasebe Standartlarıdır (UMS). Bu standartların uygulanması, muhasebe uygulamalarında ülkeler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmakta, tek tip ve herkes tarafından kabul edilen bir düzen içerisinde […]

read more »

Satılan Malın Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi

Satılan Malın Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi Satış işlemleri sonucunda, yapılması gereken ek işlemdir. Buna göre, Satılan malın muhabeleştirme işlemi normal şekilde gerçekleştirilir. (Birebir ve/veya genel muhasebeleştirme ile) Yukarıdaki işlemle beraber ve/veya birebir fatura üzerinden veya Genel Muhasebe İşlemler altından Satış dağıtımın muhabeleştirilmesi sırasında SMMM (Satılan Malın Maliyeti Mahsubu) yapılmalıdır.   Oluşacak Mahsup fişi ise, malzemenin maliyetini içerecektir. […]

read more »

ABC Analizi

ABC Analizi yöntemi; stok kontrolunun yanısıra, satış veya dağıtım, kalite kontrolu, mamul çeşidi, malzeme tedariki ve üretim planlama sorunlarında da uygulanır. Stok kontrolunda ABC yöntemi, stok kalemlerinin toplam içindeki kümülatif yüzdelerine göre sınıflandırılmasından ibarettir.Bu sınıflandırmada stoklar genellikle 3 gruba ayrılırlar; A grubu stok kalemleri; toplam miktarın %15-20sini, toplam değerin  %75-80ini oluşturur. B grubu stok kalemleri; […]

read more »

Logo CRM

Logo CRM Pazarlama, satış ve müşteri hizmet süreçlerini uçtan uca yönetmek, müşteri ilişkilerinde başarıyı yakalamak için, standart CRM çözümlerinden çok daha modern, kolay ve anlaşılır kullanıcı arayüzü sağlayan, tam kapsamlı bir CRM çözümü Logo CRM ile tanışın… Son yıllarda değişen ve artan müşteri istekleri ve hizmet beklentileri, iş dünyasının yaşadığı büyük değişimi ortaya koymaktadır. Rekabetin arttığı küresel […]

read more »

Lojistik uygulaması Logo Neon

Lojistik uygulaması Logo Neon Gelisen teknoloji ile beraber hızlanan is süreçleri, bir isletmenin ana arteri olan depoları da aynı oranda etkiliyor. Depoların dogru ve det aylı yönetimi, karlılıgı artıran önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. Logo Neon, bastan sona tüm depo hareketlerinizi sizin için barkodlu el terminalleri üzerinden yapıyor ve gelistirilmis birçok fonksiyonu ile süreçlerinizi hızlandırarak karlılıgınızı artırıyor. Insan […]

read more »

Logo’da Yansıtma İşlemleri

YANSITMA İŞLEMLERİ HAKKINDA…  Logo’da Yansıtma İşlemleri Tanım : Yansıtma işlemi bilançonun 7A / 7B gider hesaplarının dönem sonunda yansıtma hesaplarına aktarılmasıdır. Yansıtma hesaplarından gelir tablosu hesaplarına aktarım ve en son dönem sonunda bilanço ( aylık veya 3 aylık ) oluşturulmadan önce 690 hesaba aktarılmasını içerir. Basit bir akış şeması , 770 ——> 771 ——> 632 […]

read more »

İki Tarih Arası Karşı Hesap Mizanı

1.    İKİ TARİH ARASI KARŞI HESAP MİZANI 1.1.   RAPORUN AMACI İki Tarih Arası Karşı Hesap Mizanı bir muhasebe hesabının belirli tarihler arası hareketlerinin karşı hesaplara dağılımını görüntülemek amacıyla tasarlanmış olan bir rapordur. 1.2.   RAPORUN ÇALIŞMA PRENSİBİ Verilen tarih aralığındaki hesapları hesap koduna göre gruplayarak döker. Hesabın borç alacak toplamlarını oluşturan karşı hesap borç ve alacakları […]

read more »

Karşı Hesap Hareket Dökümü

1.    KARŞI HESAP HARKET DÖKÜMÜ 1.1.   RAPORUN AMACI Karşı Hesap Hareket Dökümü bir muhasebe hesabının belirli tarihler arası hareketlerinin karşı hesaplara ilişkin hareketleri  görüntülemek amacıyla tasarlanmış olan bir rapordur. 1.2.   RAPORUN ÇALIŞMA PRENSİBİ Verilen tarih aralığındaki hesapları hesap koduna göre gruplayarak fişlerde kullanılan karşı hesap hareketlerini döker. Hesabın borç alacak toplamlarını oluşturan karşı hesap borç […]

read more »

Tiger HR

Tiger HR ile tüm insan kaynakları süreçleriniz kontrol altında. Web tabanlı online mimarisi, modüler yapısı ve güçlü entegrasyon seçenekleri ile İK süreçleriniz hız kazanırken, verimliliğiniz ve üretkenliğiniz artıyor. Ayrıca, İnsan Kaynakları yönetim süreçlerinin optimize edilmesi ve bu süreçlerin otomasyonlarının gerçekleştirilmesi ile de rekabet üstünlüğü sağlanıyor. İK profesyonellerinin sıklıkla karşılaştıkları durum, süreçlerin uygulanmasının ve yönetilmesinin çok fazla zaman almasıdır. Tiger HR ile […]

read more »

Logo Kredi Kartları uygulaması

KREDİ KARTI UYGULAMASI Logo Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsilat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. Tanımlar & Uygulamalar : Banka Hesap türlerin de “Kredi Kartı Hesabı” ve “Dövizli Kredi Kartı Hesabı” vardır. Bu hesaplar işletmede geçerli kredi kartlarının banka hesapları olmalıdır. Kredi Kartı türündeki banka hesabı üzerinde […]

read more »

Amortisman Tablosu

Amortisman Tablosu Muhasebeleşme Kolonu: Kaydın ilgili satırının muhasebeleşip muhasebeleşmediğini gösterir. Muhasebeleşmişse M harfi yer alır. Muhasebeleştirilmiş satırlar üzerinde işlem yapılamaz. Yıl: Amortisman satırının hangi yıl için hesaplandığını gösterir. Sabit kıymet alım tarihi değil, amortisman başlangıç tarihinden gelir. Normal ve azalan bakiyelerde amortisman başlangıç tarihi default başlangıç yılının ilk günü (01.01.XXXX), kıst amortisman içinse alınan ayın […]

read more »

Tiger ENTERPRİSE ERP Maliyet Hesaplama Prosedürü

Tiger ENTERPRİSE ERP Maliyet Hesaplama Prosedürü 1.Genel Tanımlar  Maliyet periyodu belirlenir. Maliyet periyodu, maliyet hesaplamasının yapılacağı dönemi içermekte olup bir ya da üç aylık dönemler şeklinde düşünülebilir. Maliyet periyodu Tiger Enterprise ERP’de Ticari Sistem Yönetimi / Maliyet Periyotları bölümünde tanımlanır. Malzeme maliyetlendirmesine esas olacak Stok Maliyetlendirme Yöntemi Ticari Sistem Yönetimi / Malzeme Yönetimi Parametreleri / […]

read more »

Logo’da e-Defter

E-DEFTER NEDİR? Gelirler İdaresi’nin 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği’nde e-Defter; “Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. Başlangıç aşamasında, e-Defter olarak tutulabilecek defterler: Yevmiye Defter , Defter-i Kebir. E-DEFTER UYGULAMA DETAYLARI  e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği […]

read more »

Logo’da Özel Entegratörlük

Logo Özel Entegratörlük LOGO FATURA SAKLAMA HİZMETİ Düzenlenen ve gönderilen faturaların, posta kutusu yanıtları da dahil olmak üzere, saklanması zorunludur.  Logo Özel Entegratör faturaların, 10 yıl boyunca güvenle saklanmasını sağlar.  Gelir İdaresi Başkanlığı, GİB portal kullanıcılarının faturalarının (6 aydan önceki) 15.10.2014 tarihinde portalden silineceğini duyurmuştur. GİB Portal kullanıcıları da Logo Özel Entegratör üzerinden […]

read more »

Logo’da e-Arşiv

E-ARŞİV NEDİR? e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.  e-Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen […]

read more »

Logo’da e-Fatura

E-FATURA NEDİR? Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.  e-Fatura düzenleyebilmek, gönderebilmek ve alabilmek için öncelikle www.efatura.gov.tr adresinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması gerekmektedir.  e-Fatura düzenlemek/almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.  […]

read more »

LOGO’da e-Dönüşüm

LOGO’da e-Dönüşüm LOGO’da e-Dönüşüm süreci, çoğumuz tarafından bir yasal zorunluluk olarak algılansa da, aslında günümüz rekabet ortamında var olmaya ve büyümeye devam etmek isteyen kurumların geleceğini belirleyecek olan küresel bir süreci ya da dönüşümü ifade ediyor. Bu e-Dünyanın ya da sanal evrenin içerisinde dolaşan işlemlere baktığımızda, bunların kaynağında veya hedef noktasında mutlaka kullanılan ERP uygulaması […]

read more »

Leasing İşlemleri

Leasing İşlemleri Leasing, bir varlığın mülkiyetini devralmadan sadece kullanım hakkını belli bir süre için elde etmektir. Leasingde yatırım malının mülkiyeti, finansal kiralama şirketinde kalmak suretiyle, yatırımcı firma tarafından önceden belirlenmiş kiralar karşılığı ödeme süresi bittiği zaman sembolik bir bedelle yatırım malının yatırımcı firmaya verilmesi söz konusudur. Yapılacak olan kira sözleşmesinin ödemelerinin son bulmasıyla kiralanan yatırım […]

read more »

Rapor ve Form Tasarımlarında SQLINFO Kullanımı

Rapor ve Form Tasarımlarında SQLINFO Kullanımı Program içerisinde Rapor ve Form tasarımlarında Query’ ler ile farklı table’ lara ulaşmak için  kullanılır. Rapor tasarımında tanımlı alan içerisinde SQLINFO fonksiyondan sonuç METIN olarak denüyor. Tanımlı alan türü metin olacak… Her field için tırnak işareti kullanılacak… _SQLINFO (“Field”, “Table”, “Where”) Örnek SQLINFO fonksiyon kullanımı Cari Hesap Listesi raporunda […]

read more »

Genel Tablo Yönetimi ve Kuruluş Bilgileri Tabloları

Genel Tablo Yönetimi ve Kuruluş Bilgileri Tabloları Firma bağımsız dosyaların oluşturulduğu ya da güncellendiği Genel Tablo Yönetimi’nde, işlem gören dosyaların listesi aşağıdadır. Versiyon geçişlerinde genel tablo yönetiminden gerekli güncellemelerin yapılmaması durumunda, işlemler sırasında bulunamayan dosya olarak program tarafından hata mesajı ile kullanıcı uyarılır. Aşağıdaki liste ile, mesajdaki dosya için hangi tabloların güncellenmesi gerektiği bilgisine ulaşılabilecetir. […]

read more »

Hızlı Üretim

Hızlı Üretim  Hızlı Üretim modülü, işletmelerin üretimden giriş, sarf ve fire işlemlerinin, üretim sonucu oluşan malzeme durum değişikliklerinin hızlı ve pratik olarak takip edilmesini sağlar.  Tanımlar : İşlemler için öncelikle mamul kartında bulunan “Mamul Alt Malzemeleri” penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Aşağıdaki örnekte Taban mamulünün üretime sırasında sarf edilecek hammaddeler Granül ve madeni Yağ olarak tanımlanmıştır. […]

read more »

Teklif Yönetimi

Teklif Yönetimi; Satış öncesi faaliyetlerin planlama ve takip süreçlerini içerir. Süreç içerisinde öncelikle satış elemanları için müşteri portföyü oluşturulur ve bu müşteriler ile ilgili genel/özel her türlü bilgi ve iş ilişkisi tarihçesi ile birlikte takip edilir. Bunun yanında, bu müşterilere ilişkin potansiyel satış fırsatları ve bu satış fırsatlarına yönelik  gerçekleştirilmiş/gerçekleştirilecek faaliyetler de tanımlanır. Teklif Yönetimi […]

read more »

Raporlama dövizine göre risk takibi

Raporlama dövizine göre risk takibi Logo Tiger’da cari hesap risk takip işlemleri yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden yapılmaktadır. Risk takibinin yapılacağı para birimi cari hesap kartında risk bilgileri sayfasındaki Risk Takibi alanında belirlenir.  Bu alan ; Yerel Para Birimi Raporlama Para Birimi Seçeneklerini içerir. Programda öndeğer olarak Yerel Para Birimi seçilidir. Yerel Para Birimi […]

read more »

Logo da Rapor ve Formlarda Kullanılan Fonksiyonlar

Logo da Rapor ve Formlarda Kullanılan Fonksiyonlar   FONKSİYON LİSTESİ 1- MIN(number, number) 2- MAX(number, number) 3- MOD(number, divisor) 4- DIV(number, divisor) 5- ABS(number) 6- VAL(text) 7- DATE(day, month, year) 8- AFTER(days, year) 9- DAYS(firstdate, lastdate) 10- DAYOF(date) 11- MONTHOF(date) 12- YEAROF(date) 13- WDAYOF(date) 14- ROUND(number) 15- TRUNC(number) 16- ERATE(date, currency) 17- CREATE(date, base curr., […]

read more »

Logo da tanımlı ve zorunlu alanlar

Logo da tanımlı ve zorunlu alanlar L_DEFNFLDSD :SYS’de tanımlanan alanların tutulduğu tablodur. MODULENR : Hangi modüle ait tanımlı alan olduğunu gösterir. (Fatura 4 , Malzeme Kartı 6) LEVEL_ : Ek alanın türünü gösterir (0 – Başlık ek alanı, 1 – Satır ek alanı) NR : Ek alan numarası TYP : Veri tipi (1 – Metin, […]

read more »